WESTERN PLEASURE

Bij de Western Pleasure worden de gangen van het paard getoond. De deelnemers komen gezamenlijk in de arena en moeten aan de wand blijven of op de binnenhoefslag. Door de jury worden de overgangen stap (walk), draf (jog of trot) en galop (lope) beoordeeld en de houding van de ruiter en het paard. De drie verschillende gangen worden getoond op zowel de linker- als de rechterhand. De jury kan ook een uitgestrekte gang vragen. Bij het commando reverse maken de deelnemers een draai van 180 graden van of op de hoefslag. Ook tijdens de stap of de draf kan dit commando gegeven worden.
Als de jury twijfelt tussen de hoogst geplaatsten kan deze ook de gang achterwaarts vragen van de betreffende deelnemers.
Combinaties worden bij Western Pleasure gestraft voor een te hoge snelheid, verkeerde gang op het gevraagde moment, verzet van het paard, te diepe of te hoge halshouding van het paard of break of gait (uit de betreffende gang vallen). Het paard moet aan een losse teugel gereden worden, zonder overmatige of storende correcties van de ruiter.

Andere disciplines: