WRAN Erkende trainers

26 december 2017

De WRAN heeft op haar website een lijst met WRAN erkende trainers. De WRAN stelt verschillende voorwaarden aan deze trainers en zo weet je zeker dat je bij het juiste adres bent. Er zijn veel bekende trainers die nog niet op deze lijst staan maar zeker hierop horen. Aanmelden kan dus altijd geeft de WRAN aan.

Klik hier voor de lijst met WRAN erkende trainers. 

Voorwaarden WRAN erkende trainer
Om een WRAN erkenning als trainer te krijgen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Door te lessen bij een door de WRAN erkende trainer is men verzekert dat de betreffende trainer vakbekwaam is en aan de door de WRAN gestelde eisen voldoet.

Om in aanmerking te komen dient een trainer aan de volgende eisen te voldoen:

  • Trainers/instructeurs diploma van een erkende hippische opleiding, in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten van deze eis af te wijken wanneer er sprake is van aantoonbare uitzonderlijke prestaties in de sport over een langere periode;
  • Respecteren van de regels van de WRAN;
  • Gedegen kennis van het WRAN regelboek in bijzonder het level systeem;
  • Conformeren aan de regels 280 t/m 286 aangaande inhumaan gedrag t.o.v. het paard, zowel tijdens de show als daarbuiten;
  • Lidmaatschap van de WRAN;
  • In het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering;
  • Van onbesproken gedrag;
  • Bereidheid tot het volgen van bijscholing als daar aanleiding voor is (max. een keer per jaar).

    Het is alleen aan WRAN erkende trainers voorbehouden om advies uit te brengen over het instromen in een bepaald level. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen mogen daarom alleen door de WRAN erkende trainers een advies uitbrengen.

De WRAN zet de WRAN erkende trainer weg als een kwaliteitsnorm en zal deze kwaliteit bewaken. De erkenning geldt steeds voor een jaar en zal, zolang er geen aanleiding is om dat niet te doen, ieder jaar worden verlengt. De trainer krijgt jaarlijks een door de WRAN gewaarmerkt certificaat, waarmee de trainer kan aantonen dat hij door de WRAN erkend is.

Bron: WRAN