Update Rhinopneumonie

7 maart 2012

ERMELO – Tot op heden is op drie bedrijven de neurologische vorm van Rhinopneumonie bevestigd, te weten in Heumen, Berg en Dal en in Woubrugge. De laatste bevestiging is van afgelopen weekend. Onderzocht wordt of er contacten tussen deze bedrijven zijn geweest.

Gezondheidsloket


Eén van de acties uit de afgelopen najaar gepresenteerde Sectoragenda infectieuze ziekten paard van de Sectorraad Paarden (SRP)is het oprichten van een helpdesk of gezondheidsloket. Een dergelijk loket moet gaan fungeren als centraal meldpunt ten behoeve van snelle signalering van nieuwe uitbraken en als informatie punt bij gezondheidskwesties. Dierenartsen hebben een belangrijke rol bij de verzameling van de informatie, afstemming van bestrijdingsprotocollen en voorlichting. Ze werken daarbij nauw samen met de Sectorraad Paarden (SRP).


 


Geen aangifteplicht


Rhinopneumonie is een zogenaamde bedrijfsgebonden aandoening. Dit houdt in dat een uitbraak in principe door tijdig in te grijpen op het individuele bedrijf behandeld en voorkomen kan worden. Hierbij spelen de dierenarts en sectororganisaties een belangrijke rol.


Een ziekte is aangifteplichtig wanneer ingrijpen vanuit de overheid noodzakelijk is.


 


Ingrijpen vanuit de overheid is noodzakelijk wanneer:


· Het een zoönose betreft, dus ook besmettelijk is voor mensen, waardoor snelle signalering of centrale bestrijding noodzakelijk is vanuit het oogpunt van humane gezondheidszorg.


· De ziekte of de aard van de maatregelen van dien aard zijn dat de uitbraak niet door een sector zelf bestreden kan worden.


· Er door een uitbraak grote externe effecten optreden, zoals handelsbelemmeringen.


 


Rhinopneumonie is onder de Europese en Nederlandse wetgeving niet aangifte- of bestrijdingsplichtig.


 


Rhinopneumonie is endemisch aanwezig in Europa en steekt jaarlijks wel ergens in Nederland de kop op. De omvang blijft meestal beperkt en normaal gesproken is het virus na een paar weken weer onder controle. Rhinopneumonie infecties (Equine Herpes Virus – EHV) kunnen bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen (ataxie of verlamming) veroorzaken. Paarden herstellen meestal volledig van de luchtweginfectie. De neurologische vorm geeft soms wel ernstige problemen.


 


Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Voorkomen van contact is de belangrijkste preventieve maatregel.


 


In de Sectoragenda infectieuze ziekten paard stelt de Sectorraad Paarden (SRP) dat Rhinopneumonie, hoe vervelend ook, wordt gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico. Het beleid is vooral gericht op voorlichting en het voorkomen van onnodig risicocontact tussen paarden en in sommige gevallen verplicht vaccineren. Bezoeken aan de hoefsmid en de dierenarts en dergelijke gewoon doorgang vinden mits hygiëne in acht genomen wordt. Bij twijfel raadpleeg eerst uw dierenarts.


 


Verdere informatie over het Rhinopneumonie virus: http://www.sectorraadpaarden.nl/


 


Bron: sectorraad paarden