Shirley van de Watering nieuwe DRHA voorzitter

27 januari 2018

Vandaag is tijdens de ledenvergadering van de DRHA afscheid genomen van voorzitter Paulus Beurskens, Pien Boots en Rob van Aalst. De nieuwe voorzitter is Shirley van de Watering en Andre Te Paske is nieuw bestuurslid.

De DRHA had in 2017 een grote toename van deelname shows  (tot wel meer dan 600 starts), zowel op reguliere shows als op DRHA on Tour shows. Ook waren er meer deelnemers uit omringende landen. Hier is de DRHA erg trots op aangezien er een groot aanbod is van NRHA shows in Europa en ook een toename is van het aantal grote internationale shows. De DRHA had als focus het verbreden van de reining basis en de kwaliteit van de shows en toch is er een stijging van deelname op de show.

Gedurende 2017 heeft de NRHA specifiek voor Europa een aantal zaken besloten/ in gang gezet. Met als belangrijkste concrete stappen:

 • Nieuwe NRHA European Governance Structure conform de NRHA Governance structuur (waaronder een European Affiliate Council, de European Executive Board en de verschillende committees Major Events, Eligibility, Youth, Animal Welfare, Affiliate)
 • Benoeming van NRHA medewerker ten behoeve van ondersteuning van de Europese Affiliates en leden; Samantha Oldfield
 • Speciale sectie op de NRHA website voor Europa (show info, activiteiten, contact informatie, officials)

  NRHA Summit 14 t/m 16 januari 2018
  Tijdens de NRHA Summit is besproken wat de koers en richting zou moeten zijn voor de NRHA in Europa. Als belangrijkste focus punten zijn naar voren gekomen:
 • (Nog) meer aandacht voor Animal Welfare
 • Stijging van aantal NRHA leden
 • Aantrekken meer sponsoren
 • Extra aandacht voor marketing
 • Extra aandacht voor Para Reining

Doel van de DRHA is financieel gezond blijven! O.a aandacht voor sponsoring en kostenbewustzijn:
– Brede basis bieden voor de reiners in Nederland
– Rol DRHA binnen NRHA Europa en USA

Verder wilt de DRHA verder professionaliseren door het inzetten van de expertise van haar leden. Daarnaast willen ze een trainers platform opzetten en hebben ze specifieke aandacht voor ontwikkeling en educatie (waar mogelijk i.s.m de KNHS.

SHOWS

Tijdens de 1e show wordt een CRI*3 georganiseerd en tijdens de 2de show het KNHS NK Reining. Op alle DRHA shows worden WPR klassen uitgeschreven.
Er is een voorstel van NRHA Luxemburg om in samenwerking met de DRHA en de NRHA Belgium een Benelux Circuit Championships te organiseren. Verdere uitwerking volgt nog!

Verder wilt de DRHA:

 • Voortzetting samenwerking Reining Center Meertenhof
 • Voortzetting video vastlegging met MP Video
 • Voortzetting fotografie met Dirk Buttner Photography
 • Voortzetting secretariaat met Wim van Gemert
 • Vrijwilligers en sponsoren (behouden en aantrekken) blijft van vitaal belang

4 DRHA shows:
Spring Slide 25 – 29 april
Reining Challenge 4 – 8 juli
Reining Fever 8 -12 augustus
End of the Year Show 17 – 21 oktober

5 DRHA on Tour shows (drie bekend):
Goldenway Stables 25 maart en 9 september
Stal Mansour 20 mei
Silver Ranch 10 juni en 7 oktober

Het programma kent eigenlijk geen veranderingen, enkel dat de Prime Time Non Pro tegelijk verreden gaat worden met de Limited Non Pro.

Het bestuur stelt de volgende wijzigingen voor:
Verhoging van DRHA lidmaatschap vanaf 2019 naar € 50,- per jaar en naar € 25,- per jaar voor DRHA Startkaart (voor DRHA Unrestricted Youth en DRHA On Tour)
Reden hiervoor is de indexering en dat er al een aantal jaren geen verhoging van de contributie is geweest. Ze willen ook graag het financieel risico van de vereniging terugdringen. En daarnaast vindt de DRHA het heel belangrijk om kwalitatief hoogwaardige shows te kunnen blijven organiseren. De kosten nemen toe en de sponsoring loopt terug.

Bron: DRHA