NK Reining nu open voor alle ruiters!

30 mei 2014

Tijdens de Dutch Reining Events show werd altijd de FEI CRI3* class in class verreden met het NK Reining. Het NK reining was door de FEI regelgeving en het klasse in klasse systeem met het NK daarom alleen toegankelijk voor ruiters voor CRI3* combinaties.

De organisatie is door veel ruiters benaderd dat ze graag zouden willen deelnemen aan  NK Reining, maar niet FEI CRI3* gekwalificeerd zijn. Of het paard was niet in het bezit van een FEI paspoort en dit brengt voor 1 wedstrijd veel kosten met zich mee. In Nederland zijn er velen topruiters die niet deelnemen aan FEI wedstrijden, maar sommige zouden wel graag op het NK Reining willen starten. Daarom hebben de KNHS & Dutch Reining Events besloten om het Rapp Trans NK Reining’14, welke verreden zal worden op 7 Juni, te openen voor alle nationale reining ruiters in de 3 leeftijds categorieën (Junioren 12-18jr,Young Riders 18-21jr, Senioren 21 en ouder). 

In de Rapp Trans NK klassen zijn natuurlijk de titel “Nederlands Kampioen Reining 14” te verdienen maar er zijn ook zeer veel prachtige prijzen te winnen.
Aanvangen van het rijden van FEI CRI wedstrijden waarom nu starten?
Voor de ruiters die in de toekomst wel graag aan FEI CRI wedstrijden deel willen gaan nemen is het belangrijk om te weten dat zij eerst in de CRI1* moeten starten. Door het behalen van bepaalde scores kunnen ze doorstromen naar de CR2* en vervolgens naar het CRI3* niveau. 
Dee wedstrijd in Schijndel wordt georganiseerd door het land met dezelfde nationaliteit als waar de ruiter vandaan komt. Daarom hoeft het paard van de ruiter, om op vrijdag 6 Juni deel te nemen aan de CRI1*, niet in het bezit te zijn van een FEI paspoort.  Een Nationaal paardenpaspoort welke aan de vaccinatie eisen van de KNHS voldoet is voldoende.  Voor vragen over de CRI1* en inschrijvingen neem dan contact op met info@inekevanuden.nl. 
Voorwaarden om te kunnen starten in het  Rapp Trans NK Reining ’14  zijn als volgt:
·      Paarden van combinaties welke alleen rijden voor het klassement van het NK Reining \’14, is het verplicht om in het bezit te zijn van een nationaal of internationaal paspoort welke voldoet aan de vaccinatie eisen van de KNHS, waaronder de basis entingen en de jaarlijks herhaalde equine influenza enting. 
 
·      Paarden van combinaties welke alleen rijden voor het klassement van het NK Reining ’14 moeten  een minimum leeftijd hebben van 7 jaar.
 
·      Vanwege FEI regelgevingen zullen combinaties welke alleen deelnemen voor het klassement van het NK Reining ’14  in de eerste groep/ gedeelte van de wedstrijd  rijden van de CRI3*/NK Reining . Voor deze combinaties vind de loting voor de startvolgorde van het NK reining plaats tezamen met de loting van de startvolgorde van de FEI CRI 3* combinaties.
 
·      Voor ruiters welke alleen rijden voor het klassement van het NK Reining \’14 is het verplicht om in het bezit te zijn van een lidmaatschap van de KNHS  en een KNHS startkaart .Als je als ruiter nog geen lid bent van de KNHS neem dan contact op info@inekevanuden.nl om lid te worden .
 
·      Stal reservering is mogelijk tot vrijdag 30 mei 20 uur, maar is niet verplicht .
 
·      Inschrijvingen voor alle klassen zowel KNHS als FEI /CRI1*,2*,3* & NRHA zijn open t/m dinsdag 3 juni 18:00 uur. 
 
·      Alle deelnemers aan het NK Reining  komen in aanmerking voor een prijs en prachtige rozet, maar het is verplicht om in de prijsuitreiking aanwezig te zijn te paard en in showtenue voor respect naar de paardeneigenaren, sponsoren, publiek en organisatie .
 
Voor deelnemers welke alleen voor het NK Reining klassement rijden is late entree fee niet van toepassing. 
Bron: Dutch Reining Events