Kadercriteria reining aangepast

4 januari 2018

De KNHS heeft in overleg met de bondscoache reining, Robert Overbeek, besloten de kadercriteria voor 2018 aan te passen. Op 10 januari is er een algemene informatie bijeenkomst voor de senioren. Op 14 januari staat alweer de eerste jeugdtraining gepland met jeugdtrainer Jurgen Pouls en ook daar krijgen de jeugdruiters alle informatie.

De KNHS stelt als doel dat de kaders een juiste afspiegeling zijn van de hedendaagse Topsportprestaties. Door een steeds stijgend (internationaal) niveau zijn de KNHS en haar bondscoaches genoodzaakt de kadercriteria in lijn met dit niveau vast te stellen of te herzien. Primair mag van een A-kadercombinatie worden verwacht dat deze op korte termijn, op basis van de prestaties, voor uitzending naar een internationaal kampioenschap (met medaillekansen) in aanmerking kan komen. Voor een B-kadercombinatie is deze termijn uiteraard iets ruimer gesteld. Ook NOC*NSF stelt steeds scherpere eisen aan de KNHS-kaders, waaronder het instellen van een maximaal aantal ruiters/amazones per kader.

Om deze redenen heeft de KNHS, in overleg met de verantwoordelijke bondscoaches, besloten de kadercriteria per 1 januari 2018 aan te passen. De kadercriteria, welke zijn verwoord in de KNHS Deelnemingsovereenkomst 2018, zien er per 1 januari 2018 voor de reining als volgt uit:

Senioren:

A kader (het reining kader kent alleen een A kader, geen B kader):

 • Ruiters die in 2017 opgenomen zijn in het A-kader, blijven tot 13 augustus 2018 opgenomen in het A-kader
 • Om in 2018 opgenomen te kunnen worden in het A-kader dient men als ruiter:
 • Tussen 1 januari 2017 en 13 augustus 2018 driemaal deel te nemen aan een CRI3*
 • Op twee van deze CRI3*’s dient een minimale gemiddelde score van 70 behaald te worden.
 • Één van deze minimale gemiddelde scores van 70 moet behaald zijn tussen 1 januari 2018 en 13 augustus 2018
 • Één van de gemiddelde scores van 70 moet behaald worden op een CRI3* buiten Nederland
 • Op geen van de drie CRI3*’s mag sprake zijn van eliminatie, diskwalificatie of terugtrekking

Young Riders/Junioren:

A kader (het reining kader kent alleen een A kader, geen B kader):

 • Ruiters die in 2017 opgenomen zijn in het A-kader, blijven tot de nominatieve inschrijfdatum voor het EK 2018 opgenomen in het A-kader
 • Om in 2018 opgenomen te kunnen worden in het A-kader dient men als ruiter:
 • Tussen 1 januari 2018 en de nominatieve inschrijving voor het EK 2018 tweemaal deel te nemen aan een CRIY/J3*
 • Tussen 1 januari 2018 en de nominatieve inschrijfdatum voor het EK 2018 eenmaal een minimale gemiddelde score van 67 te behalen op een CRIY/J3*
 • Tussen 1 januari 2018 en de nominatieve inschrijfdatum voor het EK 2018 eenmaal een minimale gemiddelde score van 65 te behalen op een CRIY/J3* buiten Nederland

Alle kaderleden zijn in een eerder stadium geïnformeerd over wat deze aanpassingen voor hen inhouden. De nieuwe kadercriteria zijn, net als de kadercriteria voor de andere disciplines en leeftijdscategorieën, binnenkort te vinden in de KNHS Deelnemingsovereenkomst 2018 op deze website.