Datum NK Reining niet correct

28 december 2009

In het nieuwsbericht van de KNHS op 21 december j.l. staat helaas een fout. Er staat vermeld dat het NK Reining verreden zal worden op 26 september, maar dit klopt niet.

Eind september zijn de Wereldruiterspelen in Kentucky waar ook een Nederlands Reining team aan deel zal nemen. Het NK Reining zal dus zeker niet in die periode plaatsvinden.

De KNHS Reiningvereniging heeft laten weten dat zij het NK plannen in het midden van oktober, gelijk met de tweede CRI in Nederland. Ze organiseren wederom dit jaar twee CRI\’s en wel op donderdag 22 april en donderdag 14 oktober.