Alle WRAN wedstrijden in maart verzet

11 maart 2012

De WRAN heeft besloten om alle wedstrijden die deze maand gepland stonden te verzetten vanwege het Rhino virus.

De volgende wedstrijden worden verzet:


 


Zondag 11 maart in Vrouwenpolder


Zondag 25 maart in Den Ham


Zaterdag 31 maart en zondag 1 april in Huis ter Heide


Zondag 1 april in Haaksbergen


 


Afgelopen week zijn ongeveer 30 laboratoriumuitslagen bekend geworden van monsters welke onderzocht zijn op de aanwezigheid van Rhinopneumonie. Er zijn geen nieuwe bevestigingen van Rhinopneumonie geconstateerd.Tot op heden is op drie bedrijven de neurologische vorm van Rhinopneumonie bevestigd, te weten in Heumen, Berg en Dal en in Woubrugge. De behandelend dierenarts van de bedrijven in Heumen en Berg en Dal heeft verklaard dat de paarden op die bedrijven met klinische verschijnselen, weliswaar langzaam, herstellende zijn. 
Wel is in Duitsland, vijftien kilometer over de grens met Nederland bij Aken, een ouder paard met verminderde weerstand ziek geworden en vervolgens geëuthanaseerd. Door middel van laboratoriumtesten is vastgesteld dat er sprake was vanRhinopneumonie. Het betreffende paard is recentelijk niet in Nederland geweest. \”De overige honderd paarden op hetzelfde bedrijf vertonen geen ziekteverschijnselen”, aldus de behandelend dierenarts uit Duitsland.Rhinopneumonie is endemisch aanwezig in Europa en steekt jaarlijks wel ergens in Nederland de kop op. De omvang blijft meestal beperkt en normaal gesproken is het virus na een paar weken weer onder controle. Rhinopneumonie infecties (Equine HerpesVirus – EHV) kunnen bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen (ataxie of verlamming) veroorzaken. Paarden herstellen meestal volledig van de luchtweginfectie. De neurologische vorm geeft soms wel ernstige problemen. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Voorkomen van contact is de belangrijkste preventieve maatregel.In de Sectoragenda infectieuze ziekten paard stelt de Sectorraad Paarden (SRP) dat Rhinopneumonie, hoe vervelend ook, wordt gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico. Het beleid is vooral gericht op voorlichting en het voorkomen van onnodig risico contact tussen paarden en in sommige gevallen verplicht vaccineren. Bezoeken aan de hoefsmid en de dierenarts en dergelijke kunnen doorgang vinden mits hygiëne in acht genomen wordt. Bij twijfel raadpleeg eerst uw dierenarts.
 
Verdere informatie over het Rhinopneumonie virus: www.sectorraadpaarden.nl